Samen verder met zorg

Welkom op de website van STIELO, een multidisciplinair georganiseerde zorggroep in het Waalsprong gebied.

STIELO bestaat uit 70 zorgverleners die vanuit 11 verschillende praktijken zijn aangesloten: 

In Lent en Oosterhout werken we vanuit twee gezondheidscentra: Gezondheidscentrum Thermion en ONS Gezondheidserf Oosterhout. 

Zorgprogramma's

STIELO richt zich op het faciliteren van onderlinge samenwerking tussen professionals (zorg, welzijn en patiënt) en biedt persoonsgerichte, hoogwaardige eerstelijnszorg aan bewoners in ons verzorgingsgebied. De aangesloten zorgverleners organiseren zorgprogramma's voor mensen met:
 

Zorgprojecten

Hof van Holland

Er worden voorbereidingen getroffen voor de stadsontwikkeling en bouw van de nieuwe wijken Hof van Holland, Woenderskamp en de Broodkorf. In totaal kunnen hier ongeveer 8.500 nieuwe burgers van Nijmegen Noord worden gehuisvest. De eerste huizen zullen naar verwachting in 2019 worden opgeleverd en de wijk zal langzaam verder groeien tot ongeveer 2025. STIELO heeft het intitiatief genomen voor de realisatie van een Gezondheidsplein Hof van Holland. Hier zullen in de toekomst diverse eerstelijns zorgaanbieders samen met welzijnswerkers en andere hulpverleners zorg dragen voor preventie, diagnostiek en behandeling van veelvoorkomende lichamelijke en geestelijke klachten. Vanuit het Gezondheidsplein Hof van Holland zal nauw samen worden gewerkt met de bestaande centra in Nijmegen Noord: Academisch Gezondheidscentrum Thermion en Het Gezondheidserf Oosterhout. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met kwartiermaker Rob van Damme.

Fieldlab Eerstelijnszorg

In de gezondheidszorg is innovatie erg belangrijk. Fieldlab Eerstelijnszorg is een proeftuin waarin zorginstellingen, bedrijfsleven, wetenschap en onderwijs samenwerken om (technologische) innovaties bouwrijp te maken, te implementeren en daarna op te schalen in zorg. Meer informatie:  http://fieldlabeerstelijn.nl/

Verhalen

STIELO zorgverleners


STIELO
Thermionpark 22
6663 MM Lent
info@stielo.nl 
 

STIELO bestaat uit 70 zorgverleners die vanuit 9 verschillende praktijken zijn aangesloten. Denk aan:

  • huisartsen

  • apothekers

  • psychologen

  • fysiotherapeuten

  • oefentherapeuten Cesar

  • logopedisten

  • verloskundigen
     

In Lent en Oosterhout werken we vanuit twee gezondheidscentra: Gezondheidscentrum Thermion en ONS Gezondheidserf Oosterhout. 

 

Apotheek
Apotheek
Diëtist
Diëtist
Fysiotherapeut
Fysiotherapeut
Huisarts
Huisarts
Logopedist
Logopedist
Oefentherapeut Cesar
Oefentherapeut Cesar
Pedicure
Pedicure
Podotherapeut
Podotherapeut
Psycholoog
Psycholoog
Verloskundigen
Verloskundigen