Samen verder met zorg

Welkom op de website van STIELO, een multidisciplinair georganiseerde zorggroep in het Waalsprong gebied.

STIELO bestaat uit 70 zorgverleners die vanuit 13 verschillende praktijken zijn aangesloten: 

In Lent en Oosterhout werken we vanuit twee gezondheidscentra: Gezondheidscentrum Thermion en ONS Gezondheidserf Oosterhout. 

Zorgprogramma's

STIELO richt zich op het faciliteren van onderlinge samenwerking tussen professionals (zorg, welzijn en patiënt) en biedt persoonsgerichte, hoogwaardige eerstelijnszorg aan bewoners in ons verzorgingsgebied. De aangesloten zorgverleners organiseren zorgprogramma's voor mensen met:
 

Zorgprojecten

Schermtijd

Steeds meer mensen, jong en oud(er), gebruiken dagelijks een smartphone, tablet of gamecomputer. Deze apparaten zijn handig en geven plezier. Er zijn echter niet alleen voordelen. Zorgprofessionals zien steeds meer sociale, psychische en lichamelijke klachten die samen lijken te hangen met de tijd die men achter een scherm doorbrengt: schermtijd. Problemen zoals: nek- en rugklachten, aandachtstoornissen, slaapproblemen, vermoeidheid en opvoedingsproblemen. Zaken die invloed hebben op het ontstaan van schermtijd-gerelateerde klachten zijn o.a. de opbouw van de wijk, de mogelijkheden tot buitenspelen en de wijze waarop op school en in het gezin met schermtijd wordt omgegaan.

De projectgroep ‘Schermtijd Nijmegen-Noord’ wil helpen om de schermtijd van jeugdigen (smartphone, tablet, televisie) te reguleren. Hiervoor is recent een project gestart. Doel is het bevorderen van samenwerking tussen wijkzorg, leraren, huisartsen, psychologen, kinderfysiotherapeuten en Cesartherapeuten.Om een beeld te krijgen van de rol die schermen en schermtijd spelen in gezinnen in Nijmegen-Noord hebben we onderstaande enquête samengesteld. Zo willen we komen tot een aanpak die hier past. En handvatten vinden voor ouders en hulpverleners. Link naar de enquête van schermtijd: https://goo.gl/AHRjNc

Het project staat onder leiding van prof. Jan Derksen en als projectmedewerkers zijn Sander Pas en Mieke Govers betrokken. Daarnaast is Berrie Gerrits aan het project verbonden als gameverslavingsdeskundige.Wilt u meer informatie over het project of heeft u vragen? Voor contact:: schermtijdnijmegennoord@gmail.com

Gezondheidsplein Nijmegen Noord (Hof van Holland)

Er zijn voorbereidingen voor de stadsontwikkeling en bouw van de nieuwe wijken Hof van Holland, Woenderskamp, Koudenhoek (voorheen ook wel de Broodkorf), de Grote Boel en Zuiderveld. In totaal kunnen hier ongeveer 8.500 nieuwe burgers van Nijmegen Noord worden gehuisvest. De eerste huizen zullen naar verwachting in 2019 worden opgeleverd en de wijk zal langzaam verder groeien tot in 2025. STIELO heeft het intitiatief genomen voor de realisatie van een Gezondheidsplein Nijmegen Noord (Hof van Holland). Hier zullen in de toekomst diverse eerstelijns zorgaanbieders samen met welzijnswerkers en andere hulpverleners zorg dragen voor preventie, diagnostiek en behandeling van veelvoorkomende lichamelijke en geestelijke klachten. Vanuit het Gezondheidsplein Nijmegen Noord (Hof van Holland) zal nauw worden samengewerkt met de bestaande centra in Nijmegen Noord: het Academisch Gezondheidscentrum Thermion en Het Gezondheidserf Oosterhout. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met kwartiermaker Rob van Damme.

Fieldlab Eerstelijnszorg

In de gezondheidszorg is innovatie erg belangrijk. Fieldlab Eerstelijnszorg is een proeftuin waarin zorginstellingen, bedrijfsleven, wetenschap en onderwijs samenwerken om (technologische) innovaties bouwrijp te maken, te implementeren en daarna op te schalen in zorg. Meer informatie:  http://fieldlabeerstelijn.nl/

Actueel

Stielo begint met proef Herstelcirkel Psychische Kracht

Herstelcirkel in de wijk is een goed hulpmiddel om diabetes type 2 te keren. Maakt deze coöperatieve aanpak ook het verschil voor mensen met chronische angst- en depressieklachten? Daarom start in...

Lees verder

Verhalen

STIELO zorgverleners


STIELO
Thermionpark 22
6663 MM Lent
info@stielo.nl 
 

STIELO bestaat uit 70 zorgverleners die vanuit 13 verschillende praktijken zijn aangesloten. Denk aan:

  • huisartsen

  • apothekers

  • psychologen

  • fysiotherapeuten

  • oefentherapeuten Cesar

  • logopedisten

  • verloskundigen
     

In Lent en Oosterhout werken we vanuit twee gezondheidscentra: Gezondheidscentrum Thermion en ONS Gezondheidserf Oosterhout.

 

Apotheek
Apotheek
Diëtist
Diëtist
Fysiotherapeut
Fysiotherapeut
Huisarts
Huisarts
Logopedist
Logopedist
Oefentherapeut Cesar
Oefentherapeut Cesar
Pedicure
Pedicure
Podotherapeut
Podotherapeut
Psycholoog
Psycholoog
Verloskundigen
Verloskundigen