Samen verder met zorg

Welkom op de website van STIELO, een multidisciplinair georganiseerde zorggroep in het Waalsprong gebied.

STIELO bestaat uit 75 zorgverleners die vanuit 15 verschillende praktijken zijn aangesloten: 

In Lent en Oosterhout werken we vanuit twee gezondheidscentra: Gezondheidscentrum Thermion en ONS Gezondheidserf Oosterhout.

Een derde gezondheidscentrum is in ontwikkeling: Gezondheidsplein Nijmegen Noord. Hier zullen in de toekomst diverse eerstelijns zorgaanbieders samen met welzijnswerkers en andere hulpverleners zorg dragen voor preventie, diagnostiek en behandeling van veelvoorkomende lichamelijke en geestelijke klachten. Vanuit het Gezondheidsplein Nijmegen Noord (Hof van Holland) zal nauw worden samengewerkt met de bestaande centra in Nijmegen Noord: het Academisch Gezondheidscentrum Thermion en Het Gezondheidserf Oosterhout. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met kwartiermaker Rob van Damme.

Zorgprogramma's

STIELO richt zich op het faciliteren van onderlinge samenwerking tussen professionals (zorg, welzijn en patiënt) en biedt persoonsgerichte, hoogwaardige eerstelijnszorg aan bewoners in ons verzorgingsgebied. De aangesloten zorgverleners organiseren zorgprogramma's voor mensen met:

Actueel

Stielo begint met proef Herstelcirkel Psychische Kracht

Herstelcirkel in de wijk is een goed hulpmiddel om diabetes type 2 te keren. Maakt deze coöperatieve aanpak ook het verschil voor mensen met chronische angst- en depressieklachten? Daarom start in...

Lees verder

Verhalen

STIELO zorgverleners


 

 

Apotheek
Apotheek
Diëtist
Diëtist
Ergotherapeut
Ergotherapeut
Fysiotherapeut
Fysiotherapeut
Huisarts
Huisarts
Logopedist
Logopedist
Oefentherapeut Cesar
Oefentherapeut Cesar
Pedicure
Pedicure
Podotherapeut
Podotherapeut
Psycholoog
Psycholoog
Verloskundigen
Verloskundigen
Zorggroep
Zorggroep