Disclaimer

Meer informatie

* verplichte velden

Uitsluiting aansprakelijkheid

STIELO besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle op deze website gepubliceerde data. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. STIELO, noch alle individuele aangesloten zorgverleners, kunnen enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade als gevolg van onjuistheden en problemen veroorzaakt door, of inherent aan, het verspreiden van de informatie via deze site, daaronder eveneens begrepen technische storingen. De geboden informatie kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij uw huisarts, maar is slechts een bron van algemene informatie. Raadpleeg bij lichamelijke klachten altijd eerst uw (huis)arts.


Privacy

Op deze website wordt uw privacy gerespecteerd.
 

Persoonsgegevens

Het is mogelijk dat deze website diensten biedt die er voor zorgen dat (persoonlijke) gegevens die u invoert, zichtbaar zijn voor anderen. Wees voorzichtig met het openbaar maken van dergelijke gegevens. STIELO neemt deel aan wetenschappelijk onderzoek van het Landelijk Netwerk Huisartsenzorg. Hiervoor worden onderzoeksbestanden volgens het NIVEL eerst geanonimiseerd voordat ze met de onderzoeksinstanties worden gedeeld. Hiertegen kan individueel bezwaar worden gemaakt. U kunt dit kenbaar maken bij uw zorgverlener.


Bronvermelding

De headerfoto's zijn gemaakt door Hans Engbers en aangekocht via Shutterstock.com.

STIELO zorgverleners


 

 

Apotheek
Apotheek
Diëtist
Diëtist
Ergotherapeut
Ergotherapeut
Fysiotherapeut
Fysiotherapeut
Huisarts
Huisarts
Logopedist
Logopedist
Oefentherapeut Cesar
Oefentherapeut Cesar
Pedicure
Pedicure
Podotherapeut
Podotherapeut
Psycholoog
Psycholoog
Verloskundigen
Verloskundigen
Zorggroep
Zorggroep