Niet tevreden?

Meer informatie

* verplichte velden

Ondanks ons streven naar een hoge kwaliteit van zorg en de zorgvuldigheid waarmee door alle zorgverleners binnen STIELO wordt gewerkt, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de gang van zaken. Of dat u kritiek heeft over de werkwijze of een punt van verbetering aan ons wilt melden. Wij waarderen het wanneer u ons de gelegenheid geeft van uw klacht te leren. Daarmee geeft u onze organisatie de kans om de zorg te verbeteren. Wij kunnen dan, samen met u, op zoek gaan naar een verbetering of oplossing.
 

Met uw onvrede of klachten kunt u het volgende doen:

1. Probeer samen met uw zorgverlener het probleem op te lossen
Voor klachten over de zorg bij Diabetes, COPD, Hart-& Vaatziekten (HVZ) en Verhoogd Vasculair Risico (VVR), die geleverd wordt door zorgverleners van STIELO (zoals huisartsen, diëtisten, podotherapeuten en pedicures) raden wij u aan eerst in gesprek te gaan met de betreffende zorgverlener. Zij waarderen het als u uw onvrede in eerste instantie met hen direct bespreekt. Samen kunt u zoeken naar een oplossing. U kunt de desbetreffende praktijk bellen voor een afspraak of mailen via info@neohuisartsenzorg.nl

 
2. Indienen klacht volgens klachtenprocedure zorgverlener

Het kan zijn dat bovengenoemde stap niet tot een oplossing heeft geleid. In dat geval verwijzen wij u naar de klachtenprocedure van de betreffende zorgverlener, welke te vinden is op diens website.

3. Ontevreden over STIELO?

Alleen als uw klacht betrekking heeft op STIELO als organisatie, of op een medewerker in loondienst van de zorggroep, kunt u uw klacht indienen bij STIELO. Let wel: dit kan alleen als uw ontevredenheid of verbeterpunt betrekking heeft op de zorg bij Diabetes, COPD, Hart- en vatenziekten en Verhoogd Vasculair Risico (VVR). U kunt hiervoor telefonisch, schriftelijk of per mail contact opnemen met de heer T. van Noort, klachtenfunctionaris

 

  • Adres: STIELO (NEO Huisartsenzorg), Weg door Jonkerbos 108, 6532 SZ Nijmegen

    t.a.v. de heer T. van Noort (Algemeen Manager en klachtenfunctionaris).

  • E-mail: info@neohuisartsenzorg.nl 

4. Advies en informatie door het Adviespunt Zorgbelang 
Het Adviespunt Zorgbelang kan u helpen als u moeite heeft om uw klacht bespreekbaar te maken. U krijgt advies en informatie over uw rechten en plichten. Het Adviespunt werkt onafhankelijk van hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg en is onderdeel van Zorgbelang. Het Adviespunt is telefonisch te bereiken via 0900 2437070 (0,10 cent per minuut) of via de website www.adviespuntzorgbelang.nl


5. Indienen van de klacht bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg

Het kan zijn dat bovengenoemde mogelijkheden niet tot een oplossing hebben geleid of in uw geval niet van toepassing zijn. In dat geval kunt u uw klacht schriftelijk indienen bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg.  Na ontvangst van uw klacht neemt een medewerker klachtenopvang en klachtenbemiddeling telefonisch contact met u op over de te volgen procedure.

Lees ook: Klachtenregeling en klachtencommissie van STIELO

STIELO zorgverleners


 

 

Apotheek
Apotheek
Diëtist
Diëtist
Ergotherapeut
Ergotherapeut
Fysiotherapeut
Fysiotherapeut
Huisarts
Huisarts
Logopedist
Logopedist
Oefentherapeut Cesar
Oefentherapeut Cesar
Pedicure
Pedicure
Podotherapeut
Podotherapeut
Psycholoog
Psycholoog
Verloskundigen
Verloskundigen
Zorggroep
Zorggroep