Klachtenregeling

Meer informatie

* verplichte velden

Hoe werkt de klachtenregeling van STIELO?

De manier waarop uw klacht wordt afgehandeld, hangt af van de inhoud van uw klacht en uw bedoeling daarmee. De klachtenprocedure van STIELO verloopt als volgt:  
 

  • De ontvangst van uw brief wordt binnen 5 werkdagen schriftelijk of mondeling aan u bevestigd.

  • Uw klacht wordt daarna door de heer R. van Damme (Algemeen Manager a.i.) met u binnen 1 maand besproken.
  • Wanneer de klacht gaat over een zorgverlener(s) die u heeft behandeld, neemt de heer Van Damme contact op met deze persoon. Alleen indien u dit wenst.
  • STIELO zal proberen de klacht naar uw tevredenheid binnen 2 maanden af te handelen. Dit kan in een persoonlijk gesprek of via een telefonisch of schriftelijk contact.
  • Indien u dit wenst vindt een bemiddelingsgesprek plaats. 

Hoe werkt de klachtencommissie?

Zorggroep STIELO is aangesloten bij een onafhankelijke Klachten- en geschillenommissie. Indien u zich niet kunt vinden in het resultaat van de interne klachtenafhandeling, dan kunt u uw klacht voorleggen aan deze onafhankelijke klachten- en geschillencommissie: Stichting Klachten en geschillen Eerstelijnszorg Postbus 8018 5601 KA Eindhoven. Telefoon: 088-0229100

Wanneer de klachtencommissie uw klacht ontvangt, dan worden u en de betrokken zorgverlener geïnformeerd over de te volgen procedure. Om uw klacht goed te kunnen beoordelen, verzamelt de klachtencommissie alle informatie die zij daarvoor nodig heeft. Daarna zal de klachtencommissie komen tot een uitspraak. 


Ook kan de klachtencommissie u en uw zorgverlener en/of de zorggroep de gelegenheid geven de klacht toe te lichten en erop te reageren. Uiteindelijk volgt er een uitspraak over de klacht waarin de Klachtencommissie zegt of de klacht al dan niet gegrond is. De klachtencommissie doet geen bindende uitspraken. De zorgverleners en de zorggroep zijn dan ook formeel niet verplicht om de uitspraak van de commissie op te volgen. De praktijk wijst echter uit dat de zorgverleners terdege rekening houden met de adviezen en aanbevelingen van de klachtencommissie.

STIELO zorgverleners


 

 

Apotheek
Apotheek
Diëtist
Diëtist
Ergotherapeut
Ergotherapeut
Fysiotherapeut
Fysiotherapeut
Huisarts
Huisarts
Logopedist
Logopedist
Oefentherapeut Cesar
Oefentherapeut Cesar
Pedicure
Pedicure
Podotherapeut
Podotherapeut
Psycholoog
Psycholoog
Verloskundigen
Verloskundigen
Zorggroep
Zorggroep