Privacy & Toestemming

Meer informatie

* verplichte velden

Toestemming uitwisselen gegevens

Uw huisarts werkt voor een aantal chronische aandoeningen, zoals diabetes, COPD, Hart en Vaatziekten (HVZ) en Verhoogd Vasculair Risico (VVR) samen met Zorggroep STIELO. Voor deze aandoeningen is in een zorgprogramma beschreven waar goede huisartsenzorg uit bestaat en hoe die in een keten van verschillende zorgverleners het best kan worden geleverd. Dit noemen we ook wel ketenzorg. Voor deze zorg werkt uw huisarts samen met meerdere zorgverleners met ieder een eigen deskundigheid. Door informatie over u als patiënt te delen weet iedere betrokken zorgverlener wat de ander doet en kan hij/zij zijn of haar zorg daarop afstemmen.
Uw huisarts of praktijkondersteuner vraagt u om toestemming voor het delen van deze medische gegevens.

Als u geen toestemming geeft voor het elektronisch delen van medische gegevens, kan de zorg zoals bedacht in de ketenzorg niet efficiënt worden geleverd. Er kan immers minder makkelijk worden aangehaakt op zorg die door anderen wordt geleverd. Ook betekent het dat de zorgverleners dan elk stukje zorg apart moeten declareren. En dan gelden de "gewone" regels: huisartsenzorg telt niet mee voor het verplicht eigen risico, alle andere zorg wel.

U bent vrij om geen toestemming te geven voor het delen van gegevens. Let dan goed op dat uw zorgverleners goed geïnformeerd zijn. Houdt er dan rekening mee dat u te maken kunt krijgen met een verrekening van de kosten met uw jaarlijks eigen risico.

 

Privacyreglement en patiëntenfolder

STIELO gaat zorgvuldig met patiëntgegevens om. In deze patiëntenfolder leest u welke maatregelen de praktijken van STIELO hiervoor nemen. De folder is een sterk ingekorte versie van het privacyreglement van STIELO.

STIELO zorgverleners


 

 

Apotheek
Apotheek
Diëtist
Diëtist
Ergotherapeut
Ergotherapeut
Fysiotherapeut
Fysiotherapeut
Huisarts
Huisarts
Logopedist
Logopedist
Oefentherapeut Cesar
Oefentherapeut Cesar
Pedicure
Pedicure
Podotherapeut
Podotherapeut
Psycholoog
Psycholoog
Verloskundigen
Verloskundigen
Zorggroep
Zorggroep