Innovatie-Fieldlab

Meer informatie

  * verplichte velden

  De zorg is in beweging. Dit komt onder andere door de vergrijzing, multimorbiditeit (het hebben van meerdere chronische ziekten) en zorgen over de betaalbaarheid van de zorg.

  STIELO wil graag blijven innoveren in de eerstelijnsgezondheidszorg. Daarom gaan we ons de komende jaren inspannen om een stevige basis te bieden voor:

  • preventie (het voorkomen van ziekten);
  • zelfmanagement en e-health (de patiënt leren regie te nemen over zijn/haar eigen ziekte en behandeling);
  • het regelen van goed georganiseerde eerstelijnszorg in de wijk en een aanbod van specialistische zorg waar nodig.
    

  Dit gaan we realiseren door samen te werken met zorgverleners om ons heen en door het uitvoeren van innovatieve projecten. In het linkermenu kunt u hier meer over lezen.

   

  STIELO doet mee aan het Fieldlab Eerstelijnszorg. Dit is een proeftuin waarin zorginstellingen, bedrijfsleven, wetenschap en onderwijs samenwerken om (technologische) innovaties bouwrijp te maken, te implementeren en daarna op te schalen in de zorg. Het is één van de vier fieldlabs in de regio, gesubsidieerd door de provincie Gelderland.
   

  Zorgthema's

  Fieldlab Thermion richt zich op drie zorginhoudelijke thema’s:

  • Preventie: de ontwikkeling van producten die gezond gedrag stimuleren. Het doel is om mensen langer gezond te houden, en langer zelfstandig en zelfredzaam te laten zijn. Dit bespaart zorgkosten. 
  • Gebundelde zorg: de ontwikkeling van zorginnovaties voor mensen met multimorbiditeit (het tegelijkertijd hebben van meerdere ziekten en aandoeningen). 
  • Integraal & digitaal: de verbetering van ICT-systemen voor een snellere en effectievere uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen patiënten en eerstelijns-en tweedelijns zorgprofessionals. 

  STIELO zorgverleners


  STIELO
  Thermionpark 22
  6663 MM Lent
  info@stielo.nl 
   

  STIELO bestaat uit 75 zorgverleners die vanuit 15 verschillende praktijken zijn aangesloten. Denk aan:

  • huisartsen

  • apothekers

  • psychologen

  • fysiotherapeuten

  • oefentherapeuten Cesar

  • logopedisten

  • verloskundigen

  • ergotherapeuten
    

  In Lent en Oosterhout werken we vanuit twee gezondheidscentra: Gezondheidscentrum Thermion en ONS Gezondheidserf Oosterhout.

   

  Apotheek
  Apotheek
  Diëtist
  Diëtist
  Ergotherapeut
  Ergotherapeut
  Fysiotherapeut
  Fysiotherapeut
  Huisarts
  Huisarts
  Logopedist
  Logopedist
  Oefentherapeut Cesar
  Oefentherapeut Cesar
  Pedicure
  Pedicure
  Podotherapeut
  Podotherapeut
  Psycholoog
  Psycholoog
  Verloskundigen
  Verloskundigen
  Zorggroep
  Zorggroep