Onze mensen

Meer informatie

* verplichte velden

De stuurgroep Fieldlab bestaat uit de volgende personen:

 • Tim van Noort, innovatiemanager STIELO, voorzitter van de stuurgroep Fieldlab
 • Anne van Beek, project- en kwaliteitscoördinator STIELO
 • Henk Schers, huisarts, huisartsenpraktijk Thermion, onderzoeker Eerstelijns Geneeskunde RadboudUMC
 • Tim Olde Hartman, huisarts, huisartsenpraktijk Oosterhout, onderzoeker Eerstelijns Geneeskunde RadboudUMC
 • Rob van Damme, huisarts, huisartsenpraktijk Bast & van Damme
 • Ronald Hoogkamp, fysiotherapeut, De Enk Fysiotherapie
 • Koen Dortmans, Onderzoeker Interfacultair Kenniscentrum Publieke Zaak, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

 

De Stuurgroep ontplooit de volgende activiteiten:

 • Stuurt de (her)vorming van een strategische innovatieagenda met stakeholders.
 • Initieert nieuwe innovatieprojecten met het oog op de innovatieagenda.
 • Ondersteunt initiatiefnemers buiten de Stuurgroep bij de opstart van nieuwe (onderzoeks)projecten.
 • Geeft advies over de (onderzoeks)aanpak binnen projectvoorstellen.
 • Draagt zorg voor een jaarbegroting en bewaakt de financiën
 • Beslist over projectvoorstellen met het oog op de innovatieagenda en financiën.
 • Verzorgt de communicatie over haar besluiten naar relevante betrokkenen.
 • Verknoopt stakeholders tot een operationele projectgroep.
 • Monitort het proces van projectmanagement van opstart tot evaluatie en adviseert bij kwesties tijdens de realisatiefase.
 • Stuurt de interne en externe communicatie over innovatieprojecten aan.
 • Is verantwoordelijk voor de archivering van alle belangrijke documenten rond projecten.

 

STIELO zorgverleners


 

 

Apotheek
Apotheek
Diëtist
Diëtist
Ergotherapeut
Ergotherapeut
Fysiotherapeut
Fysiotherapeut
Huisarts
Huisarts
Logopedist
Logopedist
Oefentherapeut Cesar
Oefentherapeut Cesar
Pedicure
Pedicure
Podotherapeut
Podotherapeut
Psycholoog
Psycholoog
Verloskundigen
Verloskundigen
Zorggroep
Zorggroep