Over STIELO

Meer informatie

  * verplichte velden

  STIELO is een multidisciplinaire zorggroep in het Waalspronggebied. Wij bestaan uit 70 zorgverleners die vanuit 13 verschillende praktijken zijn aangesloten: 
   


  In Lent en Oosterhout werken we vanuit twee gezondheidscentra: Gezondheidscentrum Thermion en ONS Gezondheidserf Oosterhout. Een derde gezondheidscentrum is in ontwikkeling: Gezondheidsplein Nijmegen Noord.


  Werkgebied

  Ons werkgebied heeft op dit moment een omvang van bijna 20.000 inwoners. Door nieuwbouw zal onze populatie de komende jaren gaan groeien naar ongeveer 30.000 inwoners.

  Missie en visie

  Onze missie: Het bevorderen van een optimale gezondheid voor de inwoners binnen ons verzorgingsgebied.

   

  Onze visie: Vanuit een holistisch mensbeeld bieden wij op de vraag gerichte, evidence based, eerstelijns zorg voor zoveel mogelijk mensen in ons werkgebied.

  Wij doen dit vanuit een multidisciplinaire setting en taakopvatting. We zijn gericht op preventie en curatie.

   

  De kernwaarden die hierbij horen en die alle leden ondersteunen zijn: · Gelijkwaardig · Betrokken · Respectvol · Verantwoordelijk · Innovatief

   

  STIELO zorgverleners


  STIELO
  Thermionpark 22
  6663 MM Lent
  info@stielo.nl 
   

  STIELO bestaat uit 70 zorgverleners die vanuit 13 verschillende praktijken zijn aangesloten. Denk aan:

  • huisartsen

  • apothekers

  • psychologen

  • fysiotherapeuten

  • oefentherapeuten Cesar

  • logopedisten

  • verloskundigen
    

  In Lent en Oosterhout werken we vanuit twee gezondheidscentra: Gezondheidscentrum Thermion en ONS Gezondheidserf Oosterhout.

   

  Apotheek
  Apotheek
  Diëtist
  Diëtist
  Fysiotherapeut
  Fysiotherapeut
  Huisarts
  Huisarts
  Logopedist
  Logopedist
  Oefentherapeut Cesar
  Oefentherapeut Cesar
  Pedicure
  Pedicure
  Podotherapeut
  Podotherapeut
  Psycholoog
  Psycholoog
  Verloskundigen
  Verloskundigen